top of page
DSC_3418.jpg

ท่าวังหลัง

ท่าวังหลัง ย่านเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางสายหลักของฝั่งธนบุรีเมื่อพูดถึง

วังหลังมักจะนึกถึงโรงพยาบาลศิริราชที่มีอายุกว่าร้อยปีและอาหารอร่อยหลากหลายที่เรียงรายตามตรอกซอกซอยภายในชุมชนแห่งนี้

 
โครงการท่าวังหลัง ได้ถูกปรับปรุงจากเดิมที่เป็นตึกแถวให้กลายเป็นอาคารรูปลักษณ์ใหม่สี่ชั้น 3 อาคารเชื่อมต่อกันภายใต้แนวคิด Future of the Past ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผสมผสานเอกลักษณ์ของตลาดย่านวังหลังอันเก่าแก่ได้อย่างลงตัวโดดเด่น  ในขณะเดียวกันก็ถ่อมตัวไม่แปลกแยก จากสภาพโดยรอบ ตัวอาคารเปรียบเสมือนบ้านหลายๆ หลังมาอยู่รวมกันห่อหุ้มร้านรวงด้วยหลังคาจั่วสีแดง มีอาหาร เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้จำหน่าย การปรับปรุงท่าวังหลังทำให้เราได้สีสันเส้นสายชีวิตริมน้ำเจ้าพระยากลับคืนมาซึ่งยังคงรักษาความเป็นตลาดชุมชนวังหลังเอาไว้ ปัจจุบันคนหันมาให้ความสนใจวิถีริมแม่น้ำกันมากขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงท่าเทียบเรือในการสัญจรข้ามฟากไปยังเส้นทางอื่นๆ 

bottom of page