top of page

ข่าวสารในโครงการ

starcoffee4.JPG

STAR COFFEE

NOW OPEN!! STAR COFFEE

มากันได้แล้วที่ท่าวังหลัง กับร้าน STAR COFFEE ที่ภายในบรรยากาศร้านสบายๆบวกกับคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่คัดสรรมาอย่างดี และวิธีการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่ให้ห่างไกลความชื้น ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ STAR COFFEE ให้ความสำคัญ~

bottom of page